Growth mindset inom idrott och skola

Jag har ingen pedagogisk utbildning, men mer än 10 år som ledare inom idrott samt ett antal ledarutbildningar. Därför är min tolkning av “Growth mindset“, utvecklande tankesätt, helt lekmannamässig. Det började med att jag såg ett videoklipp på Youtube som förklarade hur elever hanterar utmaningar på olika sätt efter vilken typ av bekräftelse de fått. När […]

Read More