Förändring sker bäst och håller längst när det har varit individens val och inte tvingats fram.

Ditt jobb som ledare i förändringstider är att hjälpa ditt team att ta till sig förändringen och förankra den. Du ska hjälpa ditt team med kunskap om förändringen så att de förstår den, då kan de stödja den och sedan, med egen prestation, hjälpa dig att genomföra förändringen.

Det handlar om att vara proaktiv, planera din kommunikation, vara positiv, och hjälpa ditt team att själva vilja förändras. Om du inte gör det kommer du att öka risken för motstånd och detta kan ha stora effekter på resultatet av ditt projekt och på ditt team, och din roll som ledare.

  • Hur bygger du robusthet och elasticitet i ditt team?
  • Är du närvarande och kommunicerar positivt under förändring?
  • Faller dina medarbetare tillbaka i gamla mönster?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *