Jag har ingen pedagogisk utbildning, men mer än 10 år som ledare inom idrott samt ett antal ledarutbildningar. Därför är min tolkning av ”Growth mindset”, utvecklande tankesätt, helt lekmannamässig.

Det började med att jag såg ett videoklipp på Youtube som förklarade hur elever hanterar utmaningar på olika sätt efter vilken typ av bekräftelse de fått. När jag sedan började söka på nätet insåg jag att detta är vedertaget inom skolvärlden. För mig var dock detta synsätt nytt.

Det är anmärkningsvärt att dessa termer inte nämnts på någon idrottsledarutbildning eller -clinic som jag varit på senaste åren. Efter lite sökande finns uttrycken i SISUs utbildningsmaterial för SvFF på UEFA A-nivå (seniorer). Det är väl ändå de som är ledare för 7-12-åringar som mest av allt behöver den här kunskapen!

 

Förenklat och anpassat till idrott kan jag sammanfatta det så här:

”Ability praise”

Spelare som får bekräftelse för deras förmågor, vad de lyckas med, vill fortsätta lyckas. Därför undviker de utmaningar som riskerar att de misslyckas. När dessa spelare får svårare utmaningar blir de snabbare frustrerade och ger upp.

”Process praise”

Spelare som får bekräftelse för ansträngning och hårt arbete fortsätter att anta utmaningar och därmed utveckla sig själv. Dessa spelare anstränger sig mer vid utmaningar utan att oroa sig för risken att misslyckas. Dessa spelare har även mindre tendens att ge upp vid motgångar och uppvisar mer ”grit”.

Min reflektion är att vi som idrottsledare och idrottsföräldrar måste fokusera på att berömma barnen för deras ansträngning och arbete, istället för att bara berömma barnen när de lyckats med något.

Hälften utmaning, hälften bekräftelse

En gissning är också att spelare som har varit tidigt utvecklade och framgångsrika har fått mycket beröm för de prestationer de lyckats med. När de jämnåriga växer ikapp och dessa spelare plötsligt möter utmaningar där de inte lyckas, ger de upp, och i vissa fall slutar med sin idrott.

Ytterligare ett skäl till att alla ska få idrotta med och mot andra på samma utvecklingsnivå. Det vi får lära oss på fotbollsförbundets utbildning är att barn ska få 50% utmaning och 50% bekräftelse. Den som växt upp med 100% bekräftelse kommer att ha svårare när det kommer utmaningar.

Individens tankesätt

Spelarnas beteende baseras inte bara på vilken typ av bekräftelse de får. Utan även på personlighetstypen och tankesättet. Dessa tankesätt kallas ”fixed mindset” och growth mindset”, vilket vi på svenska kallar låst eller utvecklande tankesätt. Vilket förklaras i två videos nedan. Vill du fördjupa dig inom området så finns det massor att läsa om Carol Dwecks tankar i ämnet.

Se hela videon här (19 min) eller se länkar längst ned till video på svenska.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=5Nymq7IVFSE]

 

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=KUWn_TJTrnU]

 

 

Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better.

– Samuel Beckett

Länkar

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *