Rädsla, osäkerhet, komfortkänsla och självbelåtenhet gör förändringar svåra.

Organisationer förändras av ett av två grundläggande skäl:

  • En krissituation pressar dem till förändring
  • Möjligheter lockar dem att genomföra förändring.

De flesta väntar på kris. De framgångsrika utnyttjar möjligheter.

Människor stödjer vad de hjälper till att skapa, och ingen argumenterar någonsin emot sina egna idéer. Låt människor bli involverade så kommer de att bidra.

Ditt team ser på. Det är svårt för dem att bli glada över förändringar om du som ledare undviker att delta i förändringen. Som ledare måste du vara en förebild för benägenheten att sträva efter de förändringar du förväntar dig från andra.

Står du först i ledet och visar vägen, eller står du längst bak och undrar varför ledet inte rör sig?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *